KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

 

W piątek 24 września 2021 r. spotkamy się na 10. Poznańskim Biegu im. o. Józefa Jońca SP. Oto kilka ważnych i przydatnych informacji dla uczestników i dla opiekunów reprezentacji szkół dotyczących tego dnia i udziału w zawodach.

CENTRUM ZAWODÓW

znajduje się na terenie dużego przestrzennego boiska szkoły pijarskiej, od strony pętli PST. Przez centrum zawodów przebiega niemal cała krótka pętla trasy biegu. Zatem wszyscy będą mogli na bieżąco śledzić przebieg rywalizacji.

Dojście do centrum zawodów: od strony pętli PST bezpośrednio na boisko, a także wejście bramą od ul. Stróżyńskiego. Parkingi: mała liczba wolnych miejsc w pobliżu szkoły oraz na czas biegu dostępny będzie parking przy pętli PST.

Grupa uczestników wraz z opiekunami powinna przybyć na zawody z zapasem czasu (co najmniej 60 minut przed startem) i w pierwszej kolejności niezwłocznie udać się do BIURA ZAWODÓW. Na listach startowych rozwieszonych w centrum zawodów można odnaleźć swoją reprezentację i poznać numery startowe zawodników. Postaramy się poszczególnym reprezentacjom dać wydrukowaną listę całej grupy. Można dzień wcześniej taką listę pobrać ze strony internetowej biegu. Nasi wolontariusze zapewnią pomoc przychodzącym do centrum zawodów grupom.

W Biurze Zawodów zawodnicy i opiekunowie są proszeni o zachowanie dystansu społecznego oraz dezynfekcję rąk.

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa radykalnie ograniczamy przebywanie  osób spoza szkoły w budynku szkolnym. Zawodników i opiekunów prosimy o przebywanie na terenie boiska i niewchodzenie do budynku szkolnego.

Toalety będą dostępne na terenie boiska.

Na terenie centrum zawodów będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. Prosimy z nich korzystać oraz zachowywać dystans społeczny.

 

LISTY STARTOWE

Zostaną opublikowane najpóźniej czwartek poprzedzający dzień biegu na stronie www.bieg-jonca.pl Każdy zawodnik na liście startowej powinien odnaleźć siebie i sprawdzić przydzielony numer startowy. Listy startowe będą rozwieszone na tablicach informacyjnych w centrum zawodów w pobliżu biura biegu.

Listy startowe znajdziecie pod linkiem http://www.bieg-jonca.pl/listy-startowe-2021/

BIURO ZAWODÓW,

czynne w piątek 24.09. od godz. 8.30, znajduje się w oznaczonych namiotach na terenie boiska. W każdym namiocie kilka stanowisk wyznaczonych według numerów startowych. W tym roku pakiety startowe dla swoich grup odbierają opiekunowie. Uczestnicy przychodzący grupowo (reprezentacje szkolne) nie odbierają pakietów startowych osobiście- zrobią to opiekunowie dla całej swojej grupy. Na pakiet startowy składa się: koszulka, numer startowy, agrafki, pakiet odżywczy, woda i oznaczony numerem czip elektroniczny do pomiaru czasu. Czip zaraz po przebiegnięciu linii mety należy oddać w stanie nienaruszonym. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na właściwy przydział każdemu zawodnikowi jego numeru startowego oraz czipa. Ważne jest, aby uniknąć pomyłek. Jeśli ktoś będzie miał niewłaściwy czip i numer startowy, jego wynik nie zostanie zarejestrowany na mecie biegu.

CZIP

jest przypisany indywidualnie do zawodnika. Każdy zawodnik musi go zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł w sposób gwarantujący niezagubienie czipa, według instrukcji umieszczonej na zdjęciach w biurze biegu i w różnych miejscach centrum zawodów. Najlepiej jest, jeśli każdy zawodnik ma buty wiązane na sznurowadła. Jeśli zdarzą się buty na rzepy, wówczas do zamocowania czipa zapewniamy specjalne plastikowe paski samozaciskowe (pewne i szybkie), które będą do pobrania w biurze biegu. Ważne, aby czip mocować na bucie lub w okolicy kostki, to zapewni odczyt impulsu na mecie. Nie wolno trzymać czipa w kieszeni, bo może on nie zadziałać. CZIP JEST ZWROTNY. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ NIENARUSZONY CZIP PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY.

NUMER STARTOWY

jest obowiązkowym wyposażeniem zawodnika. W punkcie VI.7. regulaminu jest napisane: „Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z przodu do koszulki”. Numer startowy każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Należy go przypiąć agrafkami w widocznym miejscu z przodu do koszulki. Agrafki zapewnia organizator. Opiekunowie drużyn szkolnych mają obowiązek dopilnowania, aby uczniowie startowali z widocznymi numerami startowymi.

 

STREFA METY- MIEJSCE ODDANIA CZIPÓW

Po przebiegnięciu linii mety i otrzymaniu medalu zawodnik przechodzi do wygrodzonej strefy mety. Zdejmuje czip z buta i oddaje do oznaczonego pojemnika. Następnie ma prawo opuścić strefę mety.

Uwaga! Opiekunowie nie wchodzą do strefy mety, gdyż jest to miejsce przeznaczone wyłącznie dla zawodników. Na najmłodszych zawodników proponujemy oczekiwać przy wyjściu ze strefy mety.

PRZEBIERALNIE I TOALETY

znajdują się w budynku szkoły przy sali gimnastycznej i w sali gimnastycznej. Przebieralnie nie służą do przechowywania odzieży i nie będą zamykane na klucz. Organizator nie zapewnia depozytu. Swoje rzeczy grupy składają w wybranym miejscu na uboczu na terenie zawodów, tak aby nie blokować ruchu po terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników. Toalety będą dostępne na terenie boiska. Ze względu na trwającą epidemię i obowiązujące ograniczenia prosimy w trakcie zawodów nie wchodzić do budynku szkoły.

POSIŁEK REGENERACYJNY

dla każdego zawodnika i dla opiekunów grup zapewnia organizator. Posiłek w formie przekąsek będzie wydawany w pakietach startowych w biurze zawodów. Ponadto inne smaczne i zdrowe przekąski będzie można także zakupić na specjalnym stoisku w centrum zawodów.

ROZPOCZĘCIE I PROGRAM ZAWODÓW

O godz. 10.00 odbędzie się ceremonia otwarcia biegu z udziałem zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy zachowują godną postawę w związku z faktem upamiętnienia Patrona biegu i wszystkich ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.

Uczestnicy startują w biegach w swoich kategoriach wiekowych według programu minutowego. Przydział do kategorii wiekowej zależy od roku urodzenia zawodnika, a nie od klasy, do której chodzi uczeń. Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę i dopilnować, aby uczniowie nie pomylili biegów. W przypadku pomyłki wynik zawodnika nie zostanie zarejestrowany.

FAIR PLAY

Przypominamy i zobowiązujemy wszystkich zawodników do zachowania i współzawodnictwa według reguł fair play, zwłaszcza w trudnych i pełnych emocji momentach startu do biegu. Opiekunów prosimy o pouczenie swoich zawodników w tym zakresie. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji będą czuwać sędziowie. Sędzia główny zawodów w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika naruszającego przepisy zawodów. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZLA.

WOLONTARIUSZE i ORGANIZATORZY

– będą ubrani w koszulki pomarańczowe z nadrukiem graficznym biegu lub w kamizelki odblaskowe – wyznaczeni do pełnienia różnych zadań, zawsze chętnie pomogą uczestnikom, opiekunom i udzielą informacji.

TRASY

– są to trasy biegu przełajowego. Start wspólny przy dużej liczbie zawodników jest trudny i wymaga zachowania szczególnej uwagi i ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Trasy na niektórych odcinkach są wąskie, o różnorodnym podłożu i różnych naturalnych elementach terenowych. Trasy na całej długości będą wytaśmowane, każdy bieg poprowadzi pilot na rowerze.

WYNIKI

będą publikowane na bieżąco podczas imprezy tak szybko, jak to będzie możliwe i wywieszane na przygotowanych tablicach. Po biegu wyniki umieścimy na stronie internetowej biegu. Rejestracją i pomiarem czasu zajmuje się firma Plus Timing.

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów oraz koniecznych zmian organizacyjnych w przebiegu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany godzin startu,
  • podziału uczestników na mniejsze grupy,
  • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych,
  • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
  • W przypadku odwołania Biegu z powodu epidemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na 2022 rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
  • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z epidemią koronawirusa.
  • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www.
  • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.