Termin biegu: 30 września 2022 r.

Uruchomiliśmy zapisy, które zamkniemy 23 września 2022 lub w chwili osiągnięcia limitu 1200 uczestników.

Na tej stronie znajdują się aktywne formularze rejestracyjne i podgląd list startowych oraz informacje o rejestracji.

Nauczyciele, prosimy możliwie szybko skompletujcie Wasze reprezentacje! Na dole strony znajdziecie wzór zgody rodziców, którą możecie pobrać i rozdać Waszym uczniom. 

Zanim się zapiszesz, przeczytaj Regulamin Biegu.

 

Zapisy potrwają do 23 września 2022 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników. Limit łączny dla wszystkich kategorii wynosi 1200 osób. Limit dla listy startowej dzieci i młodzieży wynosi 1000 osób, natomiast limit dla listy startowej open – 200.

Kontakt w sprawie zapisów: zapisy@bieg-jonca.pl

Zgłoszenia indywidualne

Do rejestracji uczestnictwa dzieci i młodzieży w ich biegach we wszystkich kategoriach, w tym także juniorek (2000 m) i juniorów (3000 m) służy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY. O przydziale do kategorii wiekowej i dystansu biegu decyduje rocznik uczestnika.

Zawodnicy dorośli (rocznik 2002 i starsi) oraz młodzież i dzieci, które chcą wystartować w biegu OPEN na 3 km rejestrują się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO BIEGU OPEN.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnika obejmuje rejestrację (wprowadzenie we właściwym formularzu wszystkich wymaganych danych osobowych) i wniesienie należnej opłaty startowej zgodnie z zapisami w Regulaminie Biegu. Dane zawodnika na liście startowej pojawią się po uiszczeniu opłaty. Wniesienia opłaty startowej należy dokonać w panelu zgłoszeniowym poprzez Przelewy24.pl zaraz po wprowadzeniu danych zawodnika. Opłata jest bezpośrednią finalizacją zgłoszenia.

Zachęcamy, aby rejestracji dzieci i młodzieży (wraz z opłatą startową) dokonywali osobiście ich Rodzice. Ta forma zgłoszeń jest najszybsza.

Procedura indywidualnych zgłoszeń jest prosta i trwa krótko (kilka minut). Dane uczestnika pojawią się na liście startowej natychmiast po wniesieniu opłaty.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wprowadzanych danych i na wpisywanie w formularzu jednakowej nazwy swojej szkoły/klubu dla każdego reprezentanta.

Nauczyciele, przygotowaliśmy dla Was wzór zgody rodziców (z kartą zgłoszeniową) na udział dziecka w biegu. Możecie pobrać, edytować, wprowadzić zmiany, aby dostosować do Waszych potrzeb.

Zgłoszenia grupowe

Jeżeli szkoła/nauczyciel/trener chce dokonać zgłoszenia grupowego swoich uczniów, wówczas procedura rejestracji i opłaty jest inna i trwa dłużej. Zgłoszenie grupowe (punkt IX.8. Regulaminu Biegu) dotyczy tylko uczniów (nie dotyczy osób dorosłych) i obejmuje kilka kroków. Zgłoszenie odbywa się za pomocą opłaconych kodów rejestracyjnych. Dokładny opis zgłoszenia i opłacenia uczestnictwa grupy znajdziecie w Regulaminie Biegu, punkt IX.8.

Uwaga: zgłoszenia młodzieży do biegu open są możliwe tylko indywidualnie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

 

Sztafeta Rodzinna

Drużynę tworzą trzy osoby z jednej rodziny, najbliżej spokrewnione (dzieci, rodzice, dziadkowie). Rejestracji i opłaty dokonuje kapitan drużyny poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZTAFETY RODZINNEJ. Kapitan wprowadza w formularzu dane osobowe wszystkich członków drużyny i jej nazwę. 

Zanim zapiszesz swoją drużynę, przeczytaj Regulamin Sztafety Rodzinnej. Sprawdź, czy spełniacie kryteria uczestnictwa, zwłaszcza kryteria wiekowe dzieci.

 

 W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę.

Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.

Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona (opłacona).

Przed rozpoczęciem procesu prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:

  1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
  2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” i zaakceptować wypełniony formularz rezygnacji z biegu.
  3. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
  4. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.

Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:

  1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

Przepisywanie pakietu możliwe będzie do 23.09.2022

 

Jeśli masz pytania, napisz do nas, odpowiemy.

biuro@bieg-jonca.pl  

zapisy@bieg-jonca.pl