Zwycięski projekt zostanie wyłoniony metodą tajnego głosowania, ale jeśli chcesz już teraz wskazać, który medal podoba się Tobie najbardziej, weź udział w zabawie i zaznacz w panelu bocznym przycisk obok wybranej litery.

propozycje2016