Zanim się zapiszesz, przeczytaj Regulamin Biegu online lub pobierz pdf.

Rejestracja uczestników

Do rejestracji uczestnictwa dzieci i młodzieży w ich biegach we wszystkich kategoriach, w tym juniorek (2000 m) i juniorów (3000 m) służy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY.

Zawodnicy dorośli (rocznik 1996 i starsi) oraz młodzież i dzieci, które chcą wystartować w biegu OPEN na 3 km rejestrują się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO BIEGU OPEN.

Prawidłowe zgłoszenie osoby dorosłej do biegu OPEN obejmuje rejestrację i wniesienie opłaty startowej zgodnie z zapisami w Regulaminie Biegu. Dane zawodnika na liście startowej pojawią się po wniesieniu opłaty startowej. Zalecamy wnoszenie opłaty startowej w panelu zgłoszeniowym poprzez Przelewy24.pl zaraz po rejestracji danych zawodnika jako bezpośrednia finalizacja zgłoszenia.

Nauczyciele i trenerzy lub rodzice osobiście rejestrują swoich zawodników poprzez formularz zgłoszeniowy. Organizator nie przyjmuje list startowych poszczególnych reprezentacji szkolnych i nie wprowadza danych uczestników do systemu zgłoszeń. Wszystkie informacje znajdziecie w Regulaminie Biegu.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wprowadzanych danych i na wprowadzanie w formularzu jednolitej nazwy swojej szkoły/klubu dla każdego zawodnika.

Nauczyciele, przygotowaliśmy dla Was wzór zgody rodziców na udział dziecka w biegu razem z przykładową kartą zgłoszeniową. Możecie pobrać, edytować, wprowadzić zmiany, aby dostosować do Waszych potrzeb.

Zapisy trwają do 1 kwietnia 2016 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników. Limit łączny dla wszystkich kategorii wynosi 1300 osób, w tym 1100 dzieci i młodzieży oraz 200 dorosłych. Limit listy startowej dzieci i młodzieży wynosi 1050, limit listy startowej open – 250.

Kontakt w sprawie zapisów:

zapisy@bieg-jonca.pl


LISTA_DZIECI_2016LISTA_OPEN_2016

 


W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę.

Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.

Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona (opłacona).

Przed rozpoczęciem procesu prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:

  1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
  2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” i zaakceptować wypełniony formularz rezygnacji z biegu.
  3. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
  4. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.

Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:

  1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

Przepisywanie pakietu możliwe będzie do 01.04.2016

OSWIADCZENIE_2016 ZGODA_2016

 

Jeśli masz pytania, napisz do nas, odpowiemy.

zapisy@bieg-jonca.pl