Z radością przedstawiamy Patronów Honorowych 9. Poznańskiego Biegu im.o. Józefa Jońca SP


 

Patronat Honorowy 9. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz Muzeum Katyńskie. Dziękujemy za patronat nad wydarzeniem, które nie tylko promuje bieganie, ale jest także przystępną formą lekcji wychowania patriotycznego oraz przypomina działalność ojca Józefa Jońca, osoby bardzo mocno zaangażowanej w upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

mwp_patronat

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – powołany 19 stycznia 1999, urząd państwowy o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i lustracyjnych. Instytut ma jedenaście oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN.

Muzeum Katyńskie jest Oddziałem Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego. To pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Stanowi także, jak się wydaje, jedyną ekspozycję o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą – swoistym DOWODEM ZBRODNI i upamiętniającą martyrologię oficerów rodzimej armii. Jako jedyne wśród muzeów krajowych, poprzez wystawę stałą w pracy oświatowej stara się realizować program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia i kształtować postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.


Najnowsze na blogu