DuchowySeminarium naukowe „Duchowy wymiar sportu” towarzyszące 4. Biegowi o. Józefa Jońca SP

11 kwietnia 2014

godz. 9.15-12.00

 

Andrzej Kuczyński, Duch sportu. Fair play. Oficjalnie „liczy się tylko udział”

Anna Bodasińska, Fair play w sporcie i wychowaniu młodzieży

Małgorzata Okupnik, O autobiografiach sportowców samotników (himalaistów, żeglarzy, polarników)

Mikołaj Jarczyk, Wszystko dzieje się w głowie. O sukcesie w bieganiu

Anna Bodasińska, Grzegorz Godlewski, Fair play jako naczelna wartość moralna sportu (warsztaty)

Joanna Roszak, Niesieni. O stanie przepływu w sporcie i pisaniu

 

 

 

Biogramy uczestników:

 

Andrzej Kuczyński –lwowiak z Łyczakowa (ur. 1941). Uczył się w Poznaniu (SP 42, Niższa Szkoła Muzyczna, III LO, prawo na UAM). Od 1972 pracował jako dziennikarz sportowy, głównie w „Głosie Wielkopolskim” (1964-1969 i 1972 -1976, współpraca do 2006) i dzienniku „Sport” (1973-2000, współpraca do dzisiaj). Współpracował z Polską Agencją Prasową, Polskim Radiem 1, TVP oraz z wieloma tytułami prasowymi i portalami internetowymi. Autor książki Święta gra azjatyckich magów. Działa w Zrzeszeniu Studentów Polskich, Studenckim Stowarzyszeniu Przyjaciół ONZ, Akademickim Klubie Seniora, Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Fińskiej (prezes Oddziału w Poznaniu 1982-1991), Polskim  Związku Hokeja na Trawie (rzecznik prasowy 1975-2013), Klubie Olimpijczyka PZHT, Klubie Dziennikarzy Sportowych (prezes w Poznaniu 1983-1987), AIPS-ie (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej), Stowarzyszeniu Absolwentów UAM, Oddziale Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu, Polskim Towarzystwie Prawa Sportowego. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

 

 Małgorzata Okupnikdoktor nauk humanistycznych, filolog polski i kulturoznawczyni, pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Autorka książki Autobiografie polskich sportowców samotników (2005) oraz wielu artykułów naukowych na temat autobiografizmu i badań biograficznych.  Redaktorka tomu Nie lubię chodzić po cudzych śladach… O życiu i dziełach Ryszarda Wiktora Schramma (2009). Przygotowuje książkę o fenomenie utraty w kulturze współczesnej.

 

Anna Bodasińska – zawodniczka i trenerka piłki siatkowej, nauczycielka wychowania fizycznego, obecnie nauczyciel akademicki AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, członkini Klubu Fair Play PKOl i Rady Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym wielu związanych z problematyką edukacji poprzez sport, ruchem olimpijskim, edukacją olimpijską, wartościami sportu i Olimpizmu. Współpracuje z wydawnictwami popularyzującymi zdrowy styl życia.

 

Grzegorz Godlewski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, absolwent Podyplomowego Studium Menedżerów Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania Sportem AWF w Poznaniu. Autor licznych artykułów naukowych z zakresu turystyki oraz opracowania: Kajakarstwo turystyczne. Skrypt dla studentów, nauczycieli i instruktorów turystyki kajakowej. Instruktor sportu z lekkiej atletyki, pływania, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej oraz rekreacji ze specjalnością kulturystyka oraz kajakarstwo; żeglarz jachtowy, sternik motorowodny.

 

Mikołaj Jarczyk – uczeń drugiej klasy liceum pijarskiego w Poznaniu. Maratończyk.

 


Najnowsze na blogu