„Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, idea i hasło przewodnie Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca, jest wyrazem troski o pełny harmonijny rozwój człowieka, z jego sferą fizyczną, umysłową i duchową. Ważnym elementem projektu jest kształtowanie postaw fair play.

Sport sprzyja nie tylko rozwojowi fizycznemu, ale także kształtuje charakter oraz wpływa na budowanie określonych postaw, w tym postaw fair play. Czysta gra wyraża się przed wszystkim w szlachetnym i uczciwym dążeniu do zwycięstwa, ale nie za wszelką ceną. Sportowiec, który przestrzega zasad fair play, respektuje przepisy gry, odrzuca różnorodne oszustwa sportowe, zachowuje się godnie, zarówno w sytuacji zwycięstwa, jak i porażki, szanuje przeciwnika. Uczestnictwo w zawodach sportowych zawsze jest okazją do praktykowania fair play oraz sprzyja podjęciu dyskusji na ten temat z dziećmi i młodzieżą.

Chcemy przy okazji Biegu Jońca zachęcić i sprowokować Was, uczniów, nauczycieli i rodziców do refleksji i rozmowy o fair play. W jakich postawach i zachowaniach może wyrazić się fair play? Przykłady:

  • Pokonuję przeciwnika umiejętnościami, a nie agresywnym zachowaniem, nie stosuję fauli.
  • Akceptuję decyzje sędziego, nie dyskutuję z sędzią.
  • Szanuję przeciwnika, zachowuję samokontrolę, nie odgrywam się na rywalach.
  • Zwycięstwo przyjmuję w sposób skromny, a gdy zostanę pokonany, uśmiecham się i jestem pogodny.
  • Podczas biegu nie utrudniam uczestnictwa przeciwnikom, nie zabiegam im drogi, nie popycham itp.
  • Pokonuję uczciwie cały wyznaczony dystans, nie skracam, nie ścinam trasy.
  • Kibicuję wszystkim, także przeciwnikom.
  • Walczę do końca, nawet jeśli przegrywam.

Co dodalibyście do tych przykładów? Można ich wyliczyć jeszcze bardzo wiele. Podczas 7. Biegu Jońca zapraszamy każdego uczestnika do potwierdzenia swojej gotowości i chęci stosowania zasad fair play zarówno w sporcie, jak i w codziennym życiu. Na terenie centrum zawodów znajdziecie specjalne bannery FAIR PLAY, na których każdy biegacz, trener, nauczyciel, kibic będzie mógł złożyć osobiście swój podpis i wyrazić w ten sposób chęć przestrzegania zasad czystej gry.

Zapełnijcie bannery swoimi podpisami 🙂


Najnowsze na blogu