Naszym Partnerem, już po raz trzeci, jest Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza.

Ustanowiona w 1991 r. z potrzeby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, Fundacja wspiera Zakon Pijarów w podejmowaniu różnych działań służących edukacji i wychowaniu. Szkoły pijarskie, działające od 1642 r. także w Polsce, na przestrzeni ponad 400 lat wychowały i przygotowały do życia wiele pokoleń szlachetnych i mądrych ludzi, dając nadzieję zwłaszcza dzieciom z rodzin ubogich i borykających się z różnego rodzaju trudnościami. Także dziś Zakon czyni to za pośrednictwem prowadzonych szkół, świetlic SOS dla dzieci zagrożonych środowiskowo oraz instytucji proedukacyjnych, do których także należy Fundacja.

Dziękujemy Fundacji za wsparcie naszych wysiłków i pomoc w organizacji siódmej edycji Biegu Jońca


Najnowsze na blogu