Naszym Partnerem, już po raz piąty, jest Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza.

Ustanowiona w 1991 r. z potrzeby niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, Fundacja wspiera Zakon Pijarów w podejmowaniu różnych działań służących edukacji i wychowaniu. Szkoły pijarskie, działające od 1642 r. także w Polsce, na przestrzeni ponad 400 lat wychowały i przygotowały do życia wiele pokoleń szlachetnych i mądrych ludzi, dając nadzieję zwłaszcza dzieciom z rodzin ubogich i borykających się z różnego rodzaju trudnościami. Także dziś Zakon czyni to za pośrednictwem prowadzonych szkół, świetlic SOS dla dzieci zagrożonych środowiskowo oraz instytucji proedukacyjnych, do których także należy Fundacja.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną działalnością Fundacji.

www.fundacja.pijarzy.pl


Najnowsze na blogu