Nasz Partner, Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego wspiera nasze działania już drugą edycję.

Fundacja została powołana przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Od stuleci Zakon Pijarów kształtuje kolejne młode pokolenia. W każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka, aby go wyzwolić.

Celem Fundacji jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie są zależne od ich statusu społecznego lub sytuacji materialnej. Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy moralne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.

Dziękujemy Fundacji za zaufanie, docenienie naszej pracy i materialną pomoc w organizacji biegu.


Najnowsze na blogu