fundacja oswiatowa_2015

Nasz nowy partner, Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego wspiera piątą edycję Biegu Jońca. Fundacja została powołana przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Od stuleci Zakon Pijarów kształtuje kolejne młode pokolenia. W każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka, aby go wyzwolić.

Celem Fundacji jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie są zależne od ich statusu społecznego lub sytuacji materialnej. Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy moralne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.

Na zadane pytanie, dlaczego Fundacja nam pomaga, jej prezes odpowiedział, że dobre inicjatywy trzeba wspierać. Dziękujemy za zaufanie, docenianie naszej pracy i materialną pomoc. Od pięciu lat organizując cyklicznie Bieg Jońca staramy się wyzwalać potencjał, który drzemie w ludziach młodych i starszych, w biegaczach, wolontariuszach i organizatorach.

Dzięki finansowemu wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów 1300 dzieci i młodzieży oraz biegaczy tych wcześniej urodzonych podejmie wyzwanie i pobiegnie, aby zwyciężyć i przekonać się, że potrafią pokonać swoje słabości i ograniczenia. Na mecie każdy jest zwycięzcą.

Dziękujemy!


Najnowsze na blogu