Fundacja Sportowa Szansa im. Grzegorza Dolniaka objęła 6. Bieg Jońca patronatem i już po raz czwarty ufunduje nagrody dla młodych zwycięzców w kilku kategoriach.G.Dolniak

Fundacja z Będzina wspiera i promuje młodych uzdolnionych sportowców, stwarzając im sportową szansę zarówno na sukces, jak i na lepsze, bardziej wartościowe i piękne życie. Wokół siedziby Fundacji funkcjonuje wiele klubów i ośrodków sportowych, w których młodzi ludzie realizują swoje sportowe pasje. Swoim zasięgiem Fundacja obejmuje cały kraj. Kontynuuje dzieło Grzegorza Dolniaka, który podobnie jak o. Józef Joniec z pasją promował i wspierał rozwój sportu dzieci i młodzieży. Obydwaj 10 kwietnia 2010 roku wyruszyli na pokładzie TU-154 do Smoleńska…


Najnowsze na blogu