KOMUNIKAT

Niestety, z przykrością informujemy, że ze względu na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, 10. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca SP musimy przełożyć na 9 kwietnia 2021 roku.

Wiele instytucji, sklepy oraz szkoły funkcjonują w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W ostatnich tygodniach obserwujemy wzrost liczby zakażeń COVID-19. Pod znakiem zapytania jest to, jak rozwinie się sytuacja w szkołach, gdy po wakacjach dzieci, młodzież i nauczyciele wrócą do nich i podejmą naukę w warunkach stacjonarnych. Nie wiemy, czy podjęte działania dotyczące reżimu sanitarnego uchronią szkoły przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Skoro nikt nie wie, czy i jak długo nauka stacjonarna będzie możliwa w szkołach, tym bardziej nie możemy się spodziewać, że rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz sami młodzi uczestnicy naszego biegu zdecydują się na udział we wrześniu 2020 r. w naszej imprezie biegowej. Przeprowadzenie tak dużego wydarzenia w warunkach trwającej epidemii, kiedy uczestnikami zawodów są głównie dzieci i młodzież z różnych stron Polski, niesie duże zagrożenie dla wszystkich, a przede wszystkim ogromne wyzwanie dla organizatorów. Zdajemy sobie sprawę, że nawet przy wdrożeniu bardzo restrykcyjnych obostrzeń podczas imprezy i podjęciu nadzwyczajnych starań ze strony organizatorów może to nie wystarczyć, aby zapobiec ewentualnemu zakażeniu wśród uczestników.

Po obserwacjach aktualnej sytuacji w kraju, głębokim przemyśleniu i przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw oraz po zasięgnięciu opinii dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców podjęliśmy trudną dla nas decyzję o zmianie terminu biegu i przesunięciu go na 9 kwietnia 2021 r. Podejmując tę decyzję, naszym priorytetem pozostaje zdrowie i dobro zawodników, kibiców, gości, społeczności lokalnej oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia.

Włożyliśmy już wiele pracy w przygotowanie tegorocznego 10. Biegu Jońca, zaangażowaliśmy również znaczne środki finansowe. 10. edycja Biegu została w marcu z pierwotnej daty odwołana na zaledwie trzy tygodnie przed terminem, czyli w takim momencie, kiedy wiele kosztów organizacyjnych musiało już być poniesionych. Musieliśmy zapłacić za zamówione z odpowiednim wyprzedzeniem medale i koszulki, które teraz czekają w naszym magazynie na uczestników. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że nasza praca pójdzie „na marne”. Jednak głęboko wierzymy, że podjęta teraz, niełatwa decyzja sprawi, że zawody w nowym terminie odbędą się w spokojnej atmosferze, pełnej pozytywnej energii oraz bez obaw o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. Wierzymy, że uczestnicy podejdą do tej decyzji ze zrozumieniem, cierpliwie poczekają i przeniosą wpisowe na start w nowym terminie w 2021 r. Taka postawa uczestników będzie dla nas ogromnym wsparciem, tym bardziej, że wszystko w tym projekcie robimy społecznie, z pasją oraz z przekonaniem, że warto działać nawet, gdy piętrzą się trudności.  Gwarantujemy, że w 2021 r. opłaty startowe nie ulegną zmianie dla tych wszystkich, którzy nie wycofają się i pozostaną na listach startowych.

 

Przygotowaliśmy szczegółowe informacje dotyczące możliwości, jakie uczestnicy mają  w związku ze zmianą daty imprezy.

  • Pierwsza opcja to przeniesienie opłaty startowej na przyszły rok – kolejna edycja odbędzie się 9 kwietnia 2021. Jeśli uczestnicy zdecydują się na start, nie muszą nic robić – po uruchomieniu zapisów automatycznie znajdą się na liście startowej.

 

  • Zwrot wpisowego to druga możliwość. Uczestnikom, którzy zrezygnują ze startu w edycji 2021 zwrócimy 100% opłaty startowej. Prosimy osoby, które chcą otrzymać zwrot wpisowego o napisanie maila do organizatora na adres biuro@bieg-jonca.pl Po otrzymaniu maila wdrożymy odpowiednie procedury zwrotu opłat, które są dość czasochłonne, mogą potrwać kilka tygodni i dlatego prosimy uczestników o cierpliwość. Na maile w sprawie rezygnacji ze startu i zwrotu opłat czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r.

 

  • Przepisanie pakietu startowego na inną osobę to trzecia z możliwości. Taka opcja będzie dostępna po otwarciu rejestracji do edycji 2021.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o wiadomość na adres biuro@bieg-jonca.pl

 

 

                                                                                                                                                      Organizatorzy

 

Poznań, 27.08.2020


Najnowsze na blogu