ngp_logo.jpg

Nasz Głos Poznański (ukazuje się od 12 kwietnia 2011 r.)  to  nowoczesny, bezpłatny dwutygodnik miejsko-gminny, o nakładzie 20 tys. egzemplarzy, obejmujący swoim zasięgiem Poznań i 19 okolicznych gmin.

ngp_promo_2013Wysoki nakład  rozchodzi się bez zwrotów. Dystrybucja odbywa się aż w ponad 300 stałych punktach – marketach, sklepach ogólnospożywczych, w bankach, obiektach rekreacji, w urzędach, a także bezpośrednio – na ulicy z ręki, na konferencjach, targach, koncertach i festynach oraz imprezach sportowych. Nasz Głos Poznański dostępny jest także w taksówkach Radio Taxi RMI!

Wydawnictwo otrzymało certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” – The Best in Poland, zaś red. nacz. Sławomir Lechna otrzymał Nagrodę Dziennikarską „Celne Pióro”.

Adres strony internetowej http://naszglospoznanski.pl/

Wszystkie dotychczasowe wydania gazety dostępne są online pod adresem http://naszglospoznanski.pl/archiwum/

gazety

Nasz patron medialny zaprasza na bieg:

zrzut bieg


Najnowsze na blogu