parafiada

Przed nami ważne wydarzenie. W terminie od 13 do 19 lipca 2014 r. w Warszawie odbędzie się po raz 26. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży – wielka wakacyjna impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza.

Międzynarodowa Parafiada ma swoją tradycję i uznaną markę (m.in. wyróżnienie przez Polski Komitet Olimpijski w 2009 roku) i biorą w niej udział dzieci (w 2013 roku – ok. 1500 osób) z Polski oraz zagranicy. Wspierają ich starannie dobrani koordynatorzy, sędziowie i opiekunowie.

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza zostało utworzone w 1992 roku. Przez cały okres działalności realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej. Stadion – teatr – świątynia – parafiadowa triada, zgodnie z którą działa, reprezentuje najważniejsze dziedziny ludzkiej aktywności: sport, kulturę i duchowość. Oprócz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, przekazuje bezcenne we współczesnym świecie wartości: szacunek, dobro i uczciwość.

W tym roku Bogaty program zbudowany jest wokół trzech filarów:

1.   STADION,

czyli współzawodnictwo sportowe w 13 dyscyplinach, 16 konkurencjach (w tym m.in. strzelectwo i biathlon letni). Podczas Parafiady  każdy uczestnik ma prawo startu maksymalnie w 3 z 16 konkurencji (nie wliczając w to strzelectwa i biathlonu letniego), podzielonych  na 4 kategorie wiekowe. Zawody odbędą się na profesjonalnych obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a prowadzić je będą licencjonowani sędziowie, zrzeszeni w odpowiednich związkach sportowych.
Oprócz udziału w sportowym programie punktowanym w ogólnej klasyfikacji wyników możliwe będzie także rekreacyjne korzystanie z basenów SGGW, a także ze sprzętu sportowego udostępnianego przez Organizatora.

2.   TEATR,

czyli program kulturalny i rywalizacja artystyczna, które stanowią uzupełnienie części sportowej i pozwalają rozwijać różnorodne talenty młodzieży. Uczestnicy Parafiady mogą wziąć udział w:

►        konkursach plastycznych, wokalnych, wiedzy
►        warsztatach tanecznych, plastycznych, radiowych
►        wieczorach integracyjnych
►        spotkaniach z artystami i sportowcami
►        Przeglądzie Małych Form Teatralnych
►        zwiedzaniu Warszawy (ok. 10 tras wycieczek, dostosowanych do wieku uczestników)
►        dyskotece
►        Wielkiej Parafiadowej Grze Terenowej
►        i wielu innych atrakcjach

Każdy uczestnik może wystartować maksymalnie w 6 konkursach, natomiast nie ma ograniczeń w korzystaniu z warsztatów. Tematy i bibliografia konkursów będą podane na stronie Stowarzyszenia Parafiada. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

3.   ŚWIĄTYNIA,

czyli program formacyjny. Obejmuje możliwość wystartowania w:

►        konkursie wiedzy religijnej
►        konkursie piosenki religijnej „Sacro Song”
►        Przeglądzie Małych Form Teatralnych

Wszyscy uczestnicy są zaproszeni do udziału w codziennej modlitwie i Eucharystii oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi głoszącymi poruszające świadectwa.

26. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

TERMIN:  13 – 19 lipca 2014 r.

MIEJSCE:  Miasto Stołeczne Warszawa (stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego, obiekty sportowe i dydaktyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  oraz akademiki i namioty warsztatowe na terenie kampusu SGGW, przestrzeń miejska: muzea, zabytki, Stare Miasto)

link do strony Parafiady

 


Najnowsze na blogu