IPN_sponsor_wpisMK_patron_honorowy_wpis

Prezentujemy kolejnych Patronów Honorowych 7. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP. Dziękujemy tak ważnym i szacownym Instytucjom za patronat honorowy nad wydarzeniem, które nie tylko promuje bieganie, ale także przypomina działalność ojca Józefa Jońca, osoby bardzo mocno zaangażowanej w upamiętnienie Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – powołany 19 stycznia 1999urząd państwowy o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i lustracyjnych. Instytut ma jedenaście oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN.

Muzeum Katyńskie to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Stanowi także, jak się wydaje, jedyną ekspozycję o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą – swoistym DOWODEM ZBRODNI i upamiętniającą martyrologię oficerów rodzimej armii. Jako jedyne wśród muzeów krajowych, poprzez wystawę stałą w pracy oświatowej stara się realizować program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia i kształtować postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. 


Najnowsze na blogu