zyczenia_wielkanocne_2014

[quote]

Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

Zmartwychwstały Jezus Chrystus niech napełni Ciebie radością, abyś, niczym w sztafecie, mógł przekazywać radość innym, których spotykasz na Twoich ścieżkach;
niech udzieli pokoju, abyś bez lęku podejmował kolejne wyzwania;
niech wleje nadzieję, która pomoże wytrwać w przeciwnościach;
niech da taką wiarę, z którą nawet góry można przenosić.

Pozwól, aby sam Chrystus pomnażał Twoje siły, by z entuzjazmem i wytrwałością biec ku mecie.

Wielkanocnej radości dla Was i Waszych bliskich!

życzy Redakcja

[/quote]


Najnowsze na blogu