KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

W piątek 30 września 2022 r. spotkamy się na 11. Poznańskim Biegu im. o. Józefa Jońca SP. Oto kilka ważnych i przydatnych informacji dla uczestników i dla opiekunów reprezentacji szkół dotyczących tego dnia i udziału w zawodach.

CENTRUM ZAWODÓW

Znajduje się na terenie dużego przestrzennego boiska szkoły pijarskiej, od strony pętli PST. Przez centrum zawodów przebiega niemal cała krótka pętla trasy biegu. Zatem wszyscy będą mogli na bieżąco śledzić przebieg rywalizacji.

Dojście do centrum zawodów: od strony pętli PST bezpośrednio na boisko, a także wejście bramą od ul. Stróżyńskiego. Parkingi: mała liczba wolnych miejsc w pobliżu szkoły oraz na czas biegu dostępny będzie parking przy pętli PST – szlaban będzie podniesiony.

Grupa uczestników wraz z opiekunami powinna przybyć na zawody z zapasem czasu (co najmniej 70-80 minut przed startem) i w pierwszej kolejności niezwłocznie udać się do BIURA ZAWODÓW. Na listach startowych rozwieszonych w centrum zawodów można odnaleźć swoją reprezentację i poznać numery startowe zawodników. Postaramy się poszczególnym reprezentacjom dać wydrukowaną listę całej grupy. Można dzień wcześniej taką listę pobrać ze strony internetowej biegu. Nasi wolontariusze zapewnią pomoc przychodzącym do centrum zawodów grupom.

Zawodników i opiekunów prosimy o przebywanie na terenie boiska i niewchodzenie do budynku szkolnego.

Toalety będą dostępne na terenie boiska.

LISTY STARTOWE

Zostaną opublikowane najpóźniej czwartek poprzedzający dzień biegu na stronie www.bieg-jonca.pl Każdy zawodnik na liście startowej powinien odnaleźć siebie i sprawdzić przydzielony numer startowy. Listy startowe będą rozwieszone na tablicach informacyjnych w centrum zawodów w pobliżu biura biegu.

LINK DO LIST STARTOWYCH

BIURO ZAWODÓW

Czynne w piątek 30.09. od godz. 8.30, znajduje się w oznaczonych namiotach na terenie boiska. W każdym namiocie jest kilka stanowisk wyznaczonych według numerów startowych. Pakiety startowe dla swoich grup odbierają opiekunowie. Uczestnicy przychodzący grupowo (reprezentacje szkolne) nie odbierają pakietów startowych osobiście- zrobią to opiekunowie dla całej swojej grupy. Opiekunowie grup otrzymają do pomocy organizacyjnej 1-2 wolontariuszy, którzy będą gotowi oczekiwali przy biurze zawodów. Na pakiet startowy składa się: koszulka, numer startowy, agrafki, bon na posiłek i oznaczony numerem czip elektroniczny do pomiaru czasu. Czip zaraz po przebiegnięciu linii mety należy oddać w stanie nienaruszonym. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na właściwy przydział każdemu zawodnikowi jego numeru startowego oraz czipa. Ważne jest, aby uniknąć pomyłek. Jeśli ktoś będzie miał niewłaściwy czip i numer startowy, jego wynik nie zostanie zarejestrowany na mecie biegu.

CZIP

Jest przypisany indywidualnie do zawodnika. Każdy zawodnik musi go zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł w sposób gwarantujący niezagubienie czipa, według instrukcji umieszczonej na zdjęciach w biurze biegu i w różnych miejscach w centrum zawodów. Najlepiej jest, jeśli każdy zawodnik ma buty wiązane na sznurowadła. Jeśli zdarzą się buty na rzepy, wówczas do zamocowania czipa zapewniamy specjalne plastikowe paski samozaciskowe (pewne i szybkie), które będą do pobrania w biurze biegu. Ważne, aby czip mocować na bucie lub w okolicy kostki, to zapewni odczyt impulsu na mecie. Nie wolno trzymać czipa w kieszeni, bo może on nie zadziałać. CZIP JEST ZWROTNY. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ NIENARUSZONY CZIP PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY.

 

NUMER STARTOWY

Jest obowiązkowym wyposażeniem zawodnika. W punkcie VI.7. regulaminu jest napisane: „Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie numeru startowego na plecach. Zawodnikom
startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.” Numer startowy każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Należy go przypiąć agrafkami w widocznym miejscu z przodu do koszulki. Agrafki zapewnia organizator. Opiekunowie drużyn szkolnych mają obowiązek dopilnowania, aby uczniowie startowali z widocznymi numerami startowymi.

STREFA METY- MIEJSCE ODDANIA CZIPÓW

Po przebiegnięciu linii mety i otrzymaniu medalu zawodnik przechodzi do wygrodzonej strefy mety, gdzie otrzyma butelkę wody. Zdejmuje czip z buta i oddaje do oznaczonego pojemnika. Następnie ma prawo opuścić strefę mety.

UWAGA! Opiekunowie nie wchodzą do strefy mety, gdyż jest to miejsce przeznaczone wyłącznie dla zawodników. Na najmłodszych zawodników proponujemy oczekiwać przy wyjściu ze strefy mety.

PRZEBIERALNIE I TOALETY

Znajdują się w budynku szkoły przy sali gimnastycznej i w sali gimnastycznej. Przebieralnie nie służą do przechowywania odzieży i nie będą zamykane na klucz. Organizator nie zapewnia depozytu. Swoje rzeczy grupy składają w wybranym miejscu na uboczu na terenie zawodów, tak aby nie blokować ruchu po terenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników. Toalety będą dostępne na terenie boiska. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ograniczenia wchodzenia do szkoły osób spoza społeczności szkolnej prosimy w trakcie zawodów nie wchodzić do budynku szkoły.

POSIŁEK REGENERACYJNY

Dla każdego zawodnika i dla opiekunów grup posiłek zapewnia organizator. Posiłek w formie ciepłej zupy będzie wydawany centrum zawodów na podstawie kuponu, jaki każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Opiekunowie grup także otrzymają kupony w biurze zawodów. Ponadto inne smaczne i zdrowe przekąski będzie można zakupić na specjalnym stoisku w centrum zawodów- zakup tylko za gotówkę.

ROZPOCZĘCIE I PROGRAM ZAWODÓW

O godz. 10.00 odbędzie się ceremonia otwarcia biegu z udziałem zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy zachowują godną postawę w związku z faktem upamiętnienia Patrona biegu i wszystkich ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.

Uczestnicy startują w biegach w swoich kategoriach wiekowych według programu minutowego. Przydział do kategorii wiekowej zależy od roku urodzenia zawodnika, a nie od klasy, do której chodzi uczeń. Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę i dopilnować, aby uczniowie nie pomylili biegów. W przypadku pomyłki wynik zawodnika nie zostanie zarejestrowany.

FAIR PLAY

Przypominamy i zobowiązujemy wszystkich zawodników do zachowania i współzawodnictwa według reguł fair play, zwłaszcza w trudnych i pełnych emocji momentach startu do biegu. Opiekunów prosimy o pouczenie swoich zawodników w tym zakresie. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji będą czuwać sędziowie. Sędzia główny zawodów w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika naruszającego przepisy zawodów. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZLA.

WOLONTARIUSZE I ORGANIZATORZY

Będą ubrani w koszulki pomarańczowe z nadrukiem graficznym biegu lub w kamizelki odblaskowe – wyznaczeni do pełnienia różnych zadań, zawsze chętnie pomogą uczestnikom, opiekunom i udzielą informacji.

TRASY

Są to trasy biegu przełajowego. Start wspólny przy dużej liczbie zawodników jest trudny i wymaga zachowania szczególnej uwagi i ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa. Trasy na niektórych odcinkach są wąskie, o różnorodnym podłożu i różnych naturalnych elementach terenowych. Trasy na całej długości będą wytaśmowane, każdy bieg poprowadzi pilot na rowerze.

WYNIKI

Będą publikowane na bieżąco podczas imprezy tak szybko, jak to będzie możliwe i wywieszane na przygotowanych tablicach. Po biegu wyniki umieścimy na stronie internetowej biegu. Rejestracją i pomiarem czasu zajmuje się firma Plus Timing.

AKCJA „BIEGNĘ DLA FILIPA”

Podczas całego biegu będzie można wesprzeć czteroletniego Filipa, który ma ciężką wadę serca i czeka go bardzo poważna operacja w Genewie. Wspieramy finansowo Filipa poprzez zakup za 5-10 zł i więcej ładnych cegiełek- kartek, z którymi pobiegniemy w swoim biegu. Przypiąć należy cegiełkę do koszulki z tyłu na plecach. Cegiełki będą rozprowadzać wolontariusze na terenie zawodów oraz na specjalnym stoisku. Dodatkowo na końcu zawodów odbędzie się specjalny, symboliczny bieg dla Filipa, w którym nie będzie pomiaru czasu. W tym biegu mogą wziąć udział wszyscy: biegacze, opiekunowie, rodzice, nauczyciele, kibice, goście i wszyscy chętni do wsparcia Filipa. Zachęcamy, aby uczestnicy i opiekunowie mieli przy sobie kilka złotych gotówki i aby włączyli się do akcji Biegnę dla Filipa. Uwrażliwiajmy dzieci i młodzież na inne osoby potrzebujące pomocy.