Ojciec Józef Joniec SP
Pijar, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Parafiada. Zainicjował wyjątkowy program edukacyjny pod nazwą ruchu parafiadowego, który zakłada wychowanie młodego pokolenie poprzez wiarę, kulturę i sport, między innymi w ramach projektów „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” „Edukacja poprzez sport”, „Sport uczy i łączy wszystkich” i wielu innych. Ojciec Joniec organizował Międzynarodowe Parafiady Dzieci i Młodzieży, w których od 25 lat corocznie bierze udział ponad 3 tys. młodych ludzi, nauczycieli, wychowawców, sędziów sportowych, duszpasterzy i wolontariuszy. Ojciec Józef był ponadto członkiem Komisji Polonijnej oraz Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim, a także uczestniczył w działaniach Federacji Sportu dla Wszystkich. Z inicjatywy o. Józefa realizowany był i jest nadal projekt „Katyń… ocalić od zapomnienia”, mający na celu upamiętnienie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. To właśnie zaangażowanie w projekt katyński zaprowadziło o. Józefa na pokład prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Jego pełna pasji i charyzmy działalność została niespodziewanie przerwana. Szkoła pijarska w Poznaniu postanowiła uczcić ojca Józefa Jońca organizując cyklicznie bieg jego imienia, uznając, że jest to najlepszy sposób kontynuowania jego dzieła i upamiętnienia osoby ogromnie zaangażowanej i zasłużonej w promowanie sportu oraz wychowania poprzez sport wśród dzieci i młodzieży.

Strona Stowarzyszenia Parafiada

Wspomnienia współpracowników