Nasz Partner, firma MPI s.c. jest z nami już czwartą edycję i wspiera nas w organizacji Biegu Jońca.

Firma MPI s.c. od kilku lat zajmuje się doborem, specyfikowaniem, a także dystrybucją rozwiązań dla branży ochrony środowiska. Oferuje swe usługi w opracowywaniu rozwiązań technicznych, doborze urządzeń i uzgadnianiu projektów.

Doświadczona kadra inżynierów i handlowców może bezbłędnie wyspecyfikować odpowiedni do warunków budowlanych, gruntowo-wodnych i eksploatacyjnych zbiornik retencyjny, separator, oczyszczalnię ścieków lub system zagospodarowania wody deszczowej przeznaczony zarówno do wykorzystania, jak i rozsączania wody do gruntu.

Specjalistyczna wiedza i narzędzia informatyczne pozwalają obliczyć i dobrać systemy pompowe przeznaczone do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wewnętrznych, do nawadniania, a także odprowadzania ścieków.

Firma MPI s.c. może poszczycić się realizacją wielu projektów z branży ochrony środowiska dla klientów instytucjonalnych (szpitale, ośrodki zdrowia, uczelnie wyższe), komercyjnych (stacje benzynowe, hotele, ośrodki Spa), a także dla klientów indywidualnych.

www.mpi-systems.pl


Najnowsze na blogu