Publikujemy program minutowy tegorocznego biegu. Rozpoczniemy o godz. 10:00 krótką ceremonią otwarcia biegu i od 10:15 zaczynamy biegi najmłodszych uczestników.

W programie wprowadziliśmy dwie przerwy techniczne, które podzielą uczestników na grupy. Chcemy w ten sposób uniknąć gromadzenia się dużej liczby osób w jednym czasie i miejscu, aby było bezpieczniej w warunkach wciąż panującej epidemii.


Najnowsze na blogu